Gudsteneste på Tveitå kl. 12.00.


Velkomen til ei triveleg gudsteneste med salmer og innhald som høyrer årstida til. 

Det blåser godt i dag, og ikkje så veldig varmt heller. Men no har vi vorte einige om at gudstenesta blir ute på Austadneset som planlagd. Velkomen!

Tilbake