Salmer


er ein viktig del av kyrkja.

Her er ulike salmer

Pinsedag

Tekster. Preike.  

Les mer

17. mai

Tekster. Salme.  

Les mer

Søndag før pinse

Tekster. Salme.  

Les mer

Kristi himmelfartsdag

Tekster. Salme.  

Les mer

Påskedag

Påskedag 4 april 2021. Kort preken av sokneprest Kjell Steinbru. Tekst for påskedag. Høgtidssalme "Gud, einast Gud i himmelhøgd"   ...

Les mer

Salmer til 1. søndag i fastetida

Her kjem salmer etterkvart til 1. søndag i fastetida

Les mer

Salmer til askeonsdag

Askeonsdag 17/2-2021

Les mer