Vigsel


Vigsel/Bryllaup i Bygland.

Ta kontakt med Bygland kyrkjeverje, Olav Nilsen, for å avtale tid for vigsel. Han kan kontaktast på telefon 982 99 711. Ein kan også ta kontakt med sokneprest Kjell Steinbru på telefon 473 28 472. Ved vigsel i kyrkja må brudeparet fremskaffe eit vigselsdokument. Det kan en få ved å gå inn på skatteetatens sine sider. Dette dokumentet må ikkje vere meir enn fire månader gammalt når vigselen finn stad. 

 

Vigsel

Når to menneskje vil gje kvarandre løftet om å leve saman « i gode og onder dagar inntil døden skil dykk åt» , kan dei velje å inngå ektesk...

Les mer