Arrangement


Det hender det er konserter og arrangement av forskjellige slag.

 

Trusopplæring

Det er Lysvåken-kino og pinsefest den 20 mai 2021 i Fredheim bedehus. Det var superlaurdag, kirkerotteteater og lysvaken i mars 2021.

Les mer

Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024

Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk har endra dato og foregår frå 27-30 august 2021.  Oppdatert informasjon er på >  d...

Les mer

Fasteaksjon 21-23 mars

Her er oppdatering på fasteaksjonen

Les mer

Trusopplæring for borna i Bygland

20 mai er det pinsesamling for 9-åringar på Vonheim bedehus

Les mer

Friluftsgudsteneste i draumevêr!

28 februar vart det arrangert friluftsgudsteneste utanfor Åraksbø grendhus, med bålpanne og sol som steig opp i aust.

Les mer

Fasteaksjon

Fasteaksjonen er i gong, og også i år er den digital. Gi eit bidrag på vipps, sms eller konto. 

Les mer

Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024

Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk 25. juni 2021 - 28. juni 2021. Påmeldingsfrist er 1. mai 2021 til prostidiakonane.  ...

Les mer