Kontaktinformasjon


Bygland Kyrkjelege Fellesråd

Adresse: Sentrum 18, 4745 BYGLAND

Telefon prest Kjell Steinbru: 473 28 472. Epost: kjell.steinbru@kirken.bygland.no
Telefon kyrkjeverje Olav Nilsen: 982 99 711Epost: kbnilsen@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Byglandskyrkjene