Kyrkjer


I Bygland og Årdal sokn er det fire kyrkjer og eit kapell, samt eit klokketårn/kapell.  Opprinneleg har dei fire kyrkjene representert kvart sitt sokn, nemleg Austad sokn, Sandnes sokn, Bygland sokn og Årdal sokn, men i dag er desse slegne i hop til eit sokn. 

Bygland kyrkje er i Bygland sentrum. Her er jamnlege gudstenester. ...Les meir

Årdal kyrkje er i Grendi. Her er jamnlege gudstenester. ... Les meir

Sandnes kyrkje.er på Åraksbø. Her er jamnlege gudstenester. ...Les meir
Sandnes kapell er på Sandnes. Her er enkelte gudstenester.  ....Les meir

Austad kyrkje er på Tveit. Her er enketle gudstenester om sommaren. ...:Les meir
Austad kapell/klokketårn er på Austad. Denne er ikkje i regulær bruk.  ....Les meir

Konfirmantpåmelding 2024-2025

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2024-2025. Påmeldinga finn de ved å klikke på linken lenger under her.   

Les mer

Samtalegudsteneste i Årdal kyrkje, Grendi

Sundag 28. april kl. 11.00 inviterer vi til Samtalegudsteneste i Årdal kyrkje i Grendi

Les mer

Ny diakon i Øvre Otredal

Åse Gudrun Thortveit er tilsett som ny prostidiakon i Øvre Otredal.

Les mer

Innkalling til soknerådsmøte måndag 08.04.2024

Måndag 08.04.2024 kl. 19.30 blir medlemmene i Bygland og Årdal sokneråd kalla inn til nytt soknerådsmøtet i kommunestyresalen på Bygland k...

Les mer

Friluftsgudsteneste med dåp ved Hovatn

Velkomen til friluftsgudsteneste med dåp ved Hovatn i Åraksbø - sundag 24. mars kl. 12.00

Les mer
Ledig prostidiakonistilling i Øvre Otredal

Stilling som prostidiakon i Øvre Otredal

Det er ledig 50 prosent stilling som prostidiakon i Øvre Otredal - sokna Bygland og Årdal, Valle og Hylestad og Bykle

Les mer
Konsert i Bygland kyrkje

Visitaskonsert i Bygland kyrkje

Konsert i Bygland under bispevisitasen 29. februar 2024

Les mer
Sandnes kyrkje i Åraksbø

Visitasgudsteneste i Sandnes kyrkje i Åraksbø

Biskop Stein Reinertsen og sokneprest Kjell Steinbru held visitasgudsteneste den 3. mars

Les mer
Biskop Stein Reinertsen

Bispevisitas i Bygland og Årdal sokn 2024

Biskop Stein Reinertsen kjem på visitas til Bygland 28./29.februar og 03.mars

Les mer

Om stenginga av Austad kyrkje

Austad kyrkje blir «stengd inntil vidare». 

Les mer