Gravferd


Gravferd: 

Ved gravferd er det greiast først å ta kontakt med eit gravferdsbyrå. Dei vil vere behjelpeleg med å organisere gravferda, og vil også skaffe prest til gravferda. Bygland har ikkje noko eige gravferdsbyrå, men det finns eit som har Evje og Vennesla som sitt primære arbeidsområde, og i Kristiansand finns fleire. Ved spørsmål om graver og kyrkjegarder, kan ein kontakta kyrkjeverje Olav Nilsen på telefon 982 99 711.

Gravferd

Ei gravferd er den siste handlinga som familien og fellesskapt gjer for det einskilde menneske. Gravferda er ei viktig hending. Der tek vi ...

Les mer